Právne oznámenieEvent- und Dekohaus
Christian Urschel (individuálny obchod)
Kriegsstr. 38
76131 Karlsruhe, Nemecko

Tel: 0049 (0) 171 34 24 483
E-mail: info@deko-haus.com

DIČ: DE813695256


Zrieknutie sa zodpovednosti
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok zodpovedný. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek duplikácia alebo distribúcia na akomkoľvek médiu ako celku alebo po častiach vyžaduje písomný súhlas kresťana Urschel.


Zásady ochrany osobných údajov
Vaše údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v rámci zákonných ustanovení. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje výlučne na použitie tých, ktoré ponúkame my Internetové stránky. Nevzťahuje sa na webové stránky iných poskytovateľov služieb, na ktoré odkazujeme iba odkazom. Pri používaní našej webovej stránky zostávate v anonymite, pokiaľ vy neposkytujte nám dobrovoľne osobné údaje. Osobné údaje sa zhromažďujú, iba ak je to nevyhnutné na použitie informácií ponúkaných na webovej stránke Vyžadujú sa služby, najmä formy. S údajmi, ktoré poskytnete, budeme zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Bez vášho výslovného súhlasu Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona povinní. Upozorňujeme však, že pri prenose dát na internete vždy Môže sa tiež stať, že tretie strany vaše údaje vezmú na vedomie alebo sfalšujú. Poskytneme vám prehľad o údajoch uložených o vás a podľa potreby ich odstránime. V rámci Oznámenie našim zákazníkom o nových produktoch atď., Budeme vám posielať e-maily, iba ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu. Práva na odvolanie alebo zrušenie, na ktoré máte nárok Svoje právo na informácie môžete uplatniť písomne ​​alebo e-mailom.


Sťažnosti / riešenie sporov Od 15. februára 2016 poskytne Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Toto dáva spotrebiteľom príležitosť vyriešiť spory týkajúce sa Najskôr objasnite svoju objednávku online bez účasti súdu. Platformu na urovnávanie sporov nájdete na externom linku http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
E-mailová adresa: info@deko-haus.com